Algemene Voorwaarden

Goede algemene voorwaarden zijn belangrijk voor webwinkelier en klant. Hier kunt u onze

Algemene Voorwaarden Webwinkel nalezen. Niet alleen de overheid creëert regels om de

veiligheid van uw aankoop te waarborgen. Ook wij als webwinkelier stellen u graag op de

hoogte van onze voorwaarden. Door het akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden

Webwinkel, is er een overeenkomst tussen ons en u als klant tot stand gekomen. Maar voordat

u akkoord gaat met onze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk de voorwaarden

aandachtig door te nemen en kennis te nemen van onze werkwijze. Dit kan vervelende situaties

voorkomen! Indien u vragen heeft over onze voorwaarden, dan kunt u uiteraard contact met ons

opnemen.

Artikel 1 – Webshop

1.1.

De webshop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en draagt haar wettelijke bijdrage af

aan de Belastingdienst.

Op onze website kunt u ons KvK nummer en BTW nummer vinden. Tevens vindt u daar ook

onze contactgegevens.

1.2.

Onze webshop is voorzien van een SSL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke

eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens.

Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij

misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.

1.3.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan

derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.

1.4.

Sinds 5 juni 2012 is onze webshop verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen

betreffende cookies. U leest hier meer over in onze Cookie Policy.

1.5.

Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de

politie.

1.6.

De webshop heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, om zich in te dekken

tegen eventueel onterechte aansprakelijkheid die er wordt geclaimd door een klant.

1.7.

Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u

twijfels heeft over de aankoop van een product, staan onze medewerkers u graag te woord.

1.8.

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. U wordt dan elke twee weken op de hoogte

gehouden van onze aanbiedingen.

Artikel 2 – Bedenktijd

2.1.

U hebt 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze

termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan ons retourneren, zonder

dat u het product zelf hoeft te betalen. U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren

van het desbetreffende product. Indien u al een betaling heeft gedaan, ontvangt u een

creditfactuur en wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort.

2.2.

Producten die aan ons geretourneerd worden dienen in dezelfde staat als verzonden te

verkeren.

Artikel 3 – De overeenkomst

3.1.

De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven

akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de webwinkel heeft gemachtigd

het geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via

iDEAL of Paypal, of wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klant. Nadat de

bedenktermijn van

14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar

geworden van het betreffende product.

3.2.

De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de

benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

3.3.

U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de webwinkel na te komen. Indien u niet

binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen

nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende

aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de

incasso uit handen geven aan een incassobureau.

3.4.

Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per e-

mail van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u met

eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.

3.5.

Wij zijn aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren. Mocht door

onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij

u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 30 dagen krijgt u van

ons het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug. Dit kan nooit meer zijn dan 50 procent van

het totale aankoopbedrag. Heeft u echter van tevoren aangegeven dat een vervangend artikel

ook een optie is, dan zullen wij u een vervangend product of artikel leveren, dat zoveel mogelijk

aan uw wensen voldoet. Uiteraard kunt u van tevoren aangeven dat u dat niet wilt.

3.6.

De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De

kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht,

zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de aankoop van het product overgaat.

Artikel 4 – De prijs

4.1.

De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW. De kosten die betaald

moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product

heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.

4.2.

Wanneer u ons machtigt om automatisch een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven,

bent u verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft

en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte

gedaan bij de politie.

4.3.

De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop.

U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien

u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.

4.4.

Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook

niet in aanmerking voor korting.

Artikel 5 – Klachten en garantie

5.1.

Klachten over de levering dienen in eerste instantie telefonisch aan ons gemeld te worden.

Onze medewerkers staan u graag te woord. Wij zullen dan met de desbetreffende bezorger

contact

opnemen betreffende de levering van het product. Uiteraard doen onze bezorgers hun uiterste

best om het product onbeschadigd bij u thuis af te leveren.

5.2.

Klachten over het product zelf, dienen schriftelijk aan ons gemeld te worden. Deze kunnen niet

door ons persoonlijk beantwoord worden. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Wij zullen

voor u contact opnemen met de fabrikant of groothandel en zullen hierin voor u bemiddelen als

tussenpersoon. Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij het probleem zelf voor u

oplossen.

5.3.

Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een

klacht gebeurt altijd schriftelijk. Nadat een klacht is afgewikkeld, ontvangt u van ons achteraf

een enquête met betrekking tot de klachtafwikkeling. Wij verzoeken u vriendelijk deze in te

vullen en aan ons terug te sturen. Wij willen u te allen tijde van een uitstekende service

voorzien.

5.4.

Op elk product dat wij aan u leveren, is een garantie van toepassing gedurende 28 dagen.

5.5.

Wanneer het product binnen de garantieperiode kapot gaat, zullen wij het volledige

aankoopbedrag aan u vergoeden. Dat geldt echter niet wanneer er sprake is van opzet of

bewuste beschadiging. Tevens verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met uw

verzekeringsmaatschappij, indien de schade plaats vindt na de garantietermijn. Voor beide

situaties geldt dat er zonder een aankoopbon niet terugbetaald kan worden. Na het vervallen

van de garantietermijn, komt ook de nieuwwaarde te vervallen bij mogelijke uitkering van een

schade. Er wordt dan uitgekeerd op basis van dagwaarde.

Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden Webwinkel, verzoeken wij u vriendelijk

het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand

komen. Uiteraard hopen wij van harte dat u veel plezier beleefd met uw aankoop! Indien u nog

vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

X
To top